معاونت آموزشی دانشکده پرستاری سنقر

 نام و نام خانوادگی: دکتر کاوه شاه ویسی

 

رشته تحصیلی: فیزیولوژی پزشکی

 

مدرک: دکترای تخصصی(Ph.D)

 

تلفن: ۴۸۴۳۵۰۷۶-۰۸۳

ایمیل: k.shahveisi@kums.ac.ir