برنامه امتحانات دانشجویان پرستاری

 

961110  برنامه مدون

طرح درس اساتید

961151 بررسی وضعیت سلامت جناب آقای خشای

 

 

 


961156  طرح در س پرستاری کودک بیمار سرکارخانم سلطانی

 

961171  پرستاری بزرگسالان سالمندان
 
961172  پرستاری در فوریت ها

 

961173  مراقبت های پرستاری ویژه

 

961174 ا صول و مهارتهای پرستاری

 

961175  پرستاری بزرگسالان سالمندان(مبحث اختلالات تنفسی)

  

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 97 / 96


انتخاب واحد اینترنتی

96/10/20 الی 96/11/22

شروع کلاسها

96/11/23

حذف واضافه 

9 و 96/12/8 

حذف اضطراری تا تاریخ

97/2/29

پایان کلاسها

97/3/31

امتحانان پایان ترم

97/4/2 الی 97/4/17

برنامهتقویم فوق برنامه ها در نیمسال اول 96/97