میلاد برجی / ارشد پرستاری سلامت جامعه

cv :   کلیک کنید کلیک کنید

برنامه هفتگی :  کلیک کنید کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی : پژوهش در زمینه مراقبت های تسکینی، درد، سلامت نوجوانان

ایمیل : Borji_milad@yahoo.com 

 عکس