سروش معاذی نژاد / ارشد روان پرستاری 

cv : رزومه آقای معازی نژاد

برنامه هفتگی :  

زمینه های تحقیقاتی : اختلالات خواب 

ایمیل : soroush.maazi@kums.ac.ir

عکس آقای معاذی نژاد