وهاب کرمی وند / ارشد پرستاری سالمندی

cv :  رزومه آقای کرمی وند

برنامه هفتگی :  برنامه هفتگی آقای کرمی وند

مرتبه علمی: مربی

ایمیل vahab.karamivand@kums.ac.ir

 آدرس و شماره تلفن: میدان سپاه- دانشکده پرستاری سنقر 48435077-083

عکس آقای کرمی وند