نقشه سایت

پیام داخلی

صفحه نخست

درباره دانشکده

ریاست

رئیس دانشکده

پیام ریاست

ملاقات با ریاست

معاونت ها

معاونت آموزشی و پژوهشی

شرح وظایف

ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی

اعضای هیات علمی (گروه ها)

گروه پرستاری

اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

آقای کاوه شاه ویسی دکترای فیزیولوژی

آقای بهروز سلطانی کارشناسی ارشد داخلی جراحی

آقای سروش معاذی نژاد کارشناسی ارشد روان پرستاری

خانم شراره احمدی کارشناسی ارشد داخلی جراحی

خانم پری محبی کارشناسی ارشد داخلی جراحی

خانم نسرین سلطانی کارشناسی ارشد بهداشت جامعه

برنامه هفتگی-- برنامه امتحانات

کوریکولوم آموزشی

برنامه مدون ورودی 1393

روابط عمومی

واحد آموزش

کارشناس آموزش

برنامه های آموزشی

آیین نامه ها و بخش نامه ها

تقویم دانشگاهی

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 97-1396

برنامه امتحانات

کمیته ها و تشکل های دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

کانون سلامت

انجمن علمی

بسیج دانشجویی

شورای صنفی

واحدتوسعه آموزش EDO

معرفی واحد

آیین نامه ها

کمیته ها

استعدادهای درخشان

کتابخانه

لینک های مفید

کنگره ها، همایش ها، سمینارها و کارگاه های آتی

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پارک علم و فناوری استان

سایتهای مرتبط با پزشکی

پزوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

دانشگاههای کرمانشاه

تالار گفتگو