نقشه سایت

صفحه نخست

درباره دانشکده

معاونت آموزشی و پژوهشی

ریاست

رئیس دانشکده

پیام ریاست

ملاقات با ریاست

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری

کانون های دانشجویی

جشنواره های فرهنگی

ستاد ها و نهاد های دانشجویی

اخبار

گروه های آموزشی

گروه پرستاری

اعضای هیات علمی

بهروز سلطانی

سروش معاذی نژاد

وهاب کرمی وند

محمد مهدی خشمین

شراره احمدی

میلاد برجی

کوریکولوم آموزشی گروه پرستاری

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی واحد

آیین نامه ها

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی آموزش

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته رشد و بالندگی اساتید

فرم ها و آیین نامه ها

روابط عمومی

واحد آموزش

کارشناس آموزش

برنامه ها

کتابخانه

آیین نامه ها و بخش نامه ها

لینک های مفید

کنگره ها، همایش ها، سمینارها و کارگاه های آتی

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پارک علم و فناوری استان

سایتهای مرتبط با پزشکی

پزوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

دانشگاههای کرمانشاه

کتابخانه

کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست

دبیر

اعضای شورا

تالار گفتگو