• تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402/1403:

 

  • برنامه هفتگی نیمسال اول تحصیلی 1402/1403:     
برنامه هفتگی برنامه هفتگی ترم چهارم


 

 

  • برنامه کارآموزی نیمسال اول تحصیلی 1402/1403:
  • لازم به ذکر است طرح درس های نیمسال جاری در منوی معاونت آموزشی - واحد توسعه آموزش (EDO)  بارگذاری شده است.